mga kadahilanan na nakakaapekto sa pagdurog ng mga uling