mabibigat na kagamitan kagaya ng mga crane company sa libya