pagbabago ng hangin bawat oras sa pagdurog ng lugar