dapat kong gumamit ng alikabok ng bato para sa daanan ng sasakyan