pangunahing mga kumpanya ng pagmimina mula sa russia sa mga gembatos