gupitin at punan ang gawaing lupa na gupitin at punan ang pamamaraan ng pagmimina html